Νομολογία - ποινικά

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, προϋποθέσεις έκδοσής του, έλεγχος διπλού αξιοποίνου-εξαιρέσεις, αναβολή υπόθεσης για συμπλήρωση του φακέλου προκειμένου να διαπιστωθεί το διπλό αξιόποινο. Παραβίαση υποχρέωσης διατροφής, στοιχεία του εγκλήματος. Προσωρινή απόλυση εκζητουμένου.
Άρθρα: 1 παρ. 1, 10, 22 παρ. 1 Ν. 3251/2004 («Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κ.λπ.»), 358 ΠΚ, 282, 296 και 449 παρ. 2 ΚΠοινΔ, 209 παρ. 1 Πολωνικού ΠΚ.
περισσότερα

Πλαστογραφία και πλαστογραφία πιστοποιητικών, στοιχεία των εγκλημάτων τούτων. Ψευδής βεβαίωση, στοιχεία του εγκλήματος. Έννοια δημοσίου εγγράφου, τα έγγραφα που αφορούν την εσωτερική υπηρεσία των δημόσιων αρχών δεν είναι δημόσια έγγραφα.
Άρθρα: 216 παρ. 1, 217, 242 παρ. 2, 13, 263α ΠΚ, 438 ΚΠολΔ, 93 παρ. 3 Συντ., 139, 510, 519, 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved