Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι θέμα πολιτικής βούλησης

Ίωάννης Μανωλεδάκης
Ομότ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Ι. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η διαφθορά έχει εξελιχθεί σε μείζον πρόβλημα της δημόσιας ζωής του τόπου. Στην Έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας η Ελλάδα βαθμολογείται κάτω από τη βάση, ενώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Φινλανδία, η Δανία και η Σουηδία, «παίρνουν άριστα».

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από την ύπαρξη και ανάπτυξη της διαφθοράς...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 2357/2007Τμήμα Ζ΄ (ποιν.) ΑΠ

Πλαστογραφία και πλαστογραφία πιστοποιητικών, στοιχεία των εγκλημάτων τούτων. Ψευδής βεβαίωση, στοιχεία του εγκλήματος. Έννοια δημοσίου εγγράφου, τα έγγραφα...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 607/2008 ΣτΕ: Ολομέλεια

Η συνεισφορά υπέρ του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. υπολογίζεται «επί της τιμής της ισχυούσης κρατικής διατιμήσεως πάσης χονδρικής πωλήσεως ειδικοτήτων». Στη βάση υπολογισμού...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 10/2008Άρειος Πάγος Σε Τακτική Ολομέλεια

Νόμιμος τόκος υπερημερίας επί πάσης οφειλής του Δημοσίου. Η επίδοση της αγωγής ως μοναδικός γενεσιουργός λόγος της υποχρεώσεως του Δημοσίου προς πληρωμή...
περισσότερα
νομοθεσία
Νόμος 3659/2008 / ΦΕΚ / 07.05.2008, Τεύχος Α', Φύλλο 77
«Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved