Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι θέμα πολιτικής βούλησης

Ίωάννης Μανωλεδάκης
Ομότ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Ι. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η διαφθορά έχει εξελιχθεί σε μείζον πρόβλημα της δημόσιας ζωής του τόπου. Στην Έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας η Ελλάδα βαθμολογείται κάτω από τη βάση, ενώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Φινλανδία, η Δανία και η Σουηδία, «παίρνουν άριστα».

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από την ύπαρξη και ανάπτυξη της διαφθοράς...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 2357/2007Τμήμα Ζ΄ (ποιν.) ΑΠ

Πλαστογραφία και πλαστογραφία πιστοποιητικών, στοιχεία των εγκλημάτων τούτων. Ψευδής βεβαίωση, στοιχεία του εγκλήματος. Έννοια δημοσίου εγγράφου, τα έγγραφα...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 248/2008 ΣτΕ: Ολομέλεια

Ο φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων με αίτημα να του επιστραφούν αχρεωστήτως καταβληθέντες κ.λπ. φόροι, ή,...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 12/2008Άρειος Πάγος Σε Τακτική Ολομέλεια

Αναγκαστικός πλειστηριασμός. Νομική φύση. Δεν υπόκειται σε προσβολή με βάση την κατά τα άρθρα 939 επ. ΑΚ καταδολίευση δανειστών. Καταδολίευση δανειστών,...
περισσότερα
νομοθεσία
Νόμος 3659/2008 / ΦΕΚ / 07.05.2008, Τεύχος Α', Φύλλο 77
«Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved