Νέες εκδόσεις

Η πρόσβαση στα έγγραφα των Κοινοτικών Οργάνων

Λέντζης Δημοσθένης

ISBN: 978-960-445-319-1, © 2008, Σελ.: XXV+423, Τιμή: € 45,00

Το Συνταγματικό Δικαστήριο

Σε ένα σύστημα παρεμπίπτοντος ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων. Επιμέλεια: Α. Μανιτάκης, Αλκ. Φωτιάδου. Η΄Επιστημονικό Συμπόσιο.
Όμιλος “Αριστόβουλος Μάνεσης” - Διδακτική Μονάδα Συνταγματικού Δικαίου. Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

ISBN: 978-960-445-317-7, © 2008, Σελ.: XVI+255, Τιμή: € 20,00

Θεμελιώδεις έννοιες της Κοινωνιολογίας του Δικαίου και της Πολιτείας

Μετάφραση (της 2ης έκδοσης) Ιωάννης Στράγγας / Αντώνης Χάνος

Zippelius Reinhold

ISBN: 978-960-445-287-3, © 2008, Σελ.: VIII+188, Τιμή: € 20,00

Δικαστική ανεξαρτησία και αμεροληψία

Πειθαρχικός έλεγχος των δικαστικών λειτουργών για "σφάλματα" της δικανικής κρίσης

Ράικος Δημήτριος

ISBN: 978-960-445-305-4, © 2008, Σελ.: ΧΧ+346, Τιμή: € 35,00

Συγκριτικό δίκαιο και νομικός πλουραλισμός

Δεληγιάννη-Δημητράκου Χριστίνα

ISBN: 978-960-445-312-2, © 2008, Σελ.: ΧΧ+244, Τιμή: € 27,00

Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο - Β΄ έκδοση

Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ράνια

ISBN: 978-960-445-313-9, © 2008, Σελ.: ΧΧΙΙ+328, Τιμή: € 40,00

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved