Αναρτήσεις δασικών χαρτών

Παπαστερίου Δημήτριος Η.,
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ


Ένα από τα εξελισσόμενα ζητήματα στο πεδίο του δασικού φαινομένου είναι αυτό της αναρτήσεως των δασικών χαρτών. Πρόκειται για μια πολύ ευχάριστη κίνηση, που δηλώνει μιας μορφής «αφύπνιση» όλων των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών, κίνηση που πρέπει να ενταχθεί και στο «θετικό ισοζύγιο» του προθαλάμου της οριστικοποιήσεώς τους. Μόνο, όμως, με...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1188/2016 Τμήμα ΣΤ’

Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της σύγκρουσης πεζού με αυτοκίνητο και του επελθόντος θανάτου του μετά από δύο μήνες. Δεν υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 1445/2016Β’

Φορολόγηση εισοδημάτων από εργασία εκτός Ελλάδας.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 654/2016Γ’ Πολιτικό Τμήμα

Αγωγή αυτούσιας διανομής ακινήτου. Δεν υπάρχει επιδίκαση πλέον του αιτηθέντος, όταν το ακίνητο, του οποίου διατάχθηκε η διανομή, καθορίζεται, στην απόφαση...
περισσότερα
νομοθεσία
Π.Δ. 1/2017, ΦΕΚ 17.1.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 2
Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved