Νέες εκδόσεις

Male captus bene judicatus. Οι απαγωγές υπόπτων τρομοκρατίας

Συγγραφέας: Γαλανού Μαρία Ανδρ.

Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης και αντικείμενο της έκκλητης δίκης

Διεύθυνση σειράς: Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Νικόλαος Θ. Νίκας [Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ - τ. 2]

Συγγραφέας: Μπαμπινιώτης Δημήτριος Γ.

Ελεύθερη κυκλοφορία ευρωπαίων πολιτών και εθνικά συμφέροντα κρατών-μελών

Οι εύθραυστοι συμβιβασμοί της Οδηγίας 2004/38. Πρόλογος Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Ομότ. Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς

Συγγραφέας: Λέντζης Δημοσθένης

Η αρχή της ισότητας των όπλων και τα διαδικαστικά προνόμια του δημοσίου στην πολιτική δίκη

Συγγραφέας: Βεζυρτζή Αναστασία Ν.

Εργατικό Διεθνές Δίκαιο

Θεμελιώδη ζητήματα. Πρόλογος: Χάρης Παμπούκης

Συγγραφέας: Τραυλός-Τζανετάτος Δημήτρης Α.

Κώδικας Κτηματολογίου

«Κωδικοποίηση» νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο & τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου. Διεύθυνση Σειράς: Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος. [Σειρά: Βιβλιοθήκη Κτηματολογικού Δικαίου - τ. 5]

Συγγραφεάς: Διαμαντόπουλος Γεώργιος Ν.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved