Νομολογία - ποινικά

Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της σύγκρουσης πεζού με αυτοκίνητο και του επελθόντος θανάτου του μετά από δύο μήνες. Δεν υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία στην καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος οδηγού αυτοκινήτου, επειδή αφενός δε διευκρινίζεται αν η κατάληξη της παρασυρθείσας πεζής οφείλεται σε πνευμονικό οίδημα ή σε σακχαρώδη διαβήτη ή από τα κατάγματα που της προκάλεσε η σύγκρουση με το αυτοκίνητο αφετέρου δεν αποσαφηνίζεται αν υιοθετείται ότι ο σακχαρώδης διαβήτης και το πνευμονικό οίδημα αποτέλεσαν επακόλουθα των πολλαπλών αυτών καταγμάτων, οπότε τότε λείπει οποιαδήποτε αναφορά στον τρόπο με τον οποίο τα κατάγματα συνδέονται με την πρόκληση του πνευμονικού οιδήματος και του σακχαρώδη διαβήτη. Έλλειψη αιτιολογίας και εξαιτίας αντιφατικών παραδοχών μεταξύ του σκεπτικού και του διατακτικού ως προς την αιτία του θανάτου της παθούσας αλλά και εξαιτίας ασαφειών ως προς την επιδειχθείσα αμέλεια του κατηγορούμενου οδηγού.


Νομικές διατάξεις: Άρθρα 302 παρ. 1 ΠΚ, 139, 510 παρ. 1 περ. Δ΄ ΚΠΔ και 93 παρ. 3 Σ.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved