Νομολογία - πολιτικά

Η εξειδίκευση της ανώτερης βίας ταυτίζεται στο ουσιαστικό και στο δικονομικό δίκαιο. Οι δικονομικές συνέπειες όμως διαφέρουν. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για την εξειδίκευση της ανώτερης βίας ελέγχεται αναιρετικά κατά την ΚΠολΔ 559 αρ. 1 ή 19, για τις δε συνέπειες αυτές της κριθείσας ως συντρέχουσας ανώτερης βίας ελέγχονται αναιρετικά κατά την ΚΠολΔ 559 αρ. 14.
Νομικές διατάξεις: Άρθρο ΚΠολΔ 559 αρ. 1, 9 και 14.
περισσότερα

Αγωγή αυτούσιας διανομής ακινήτου. Δεν υπάρχει επιδίκαση πλέον του αιτηθέντος, όταν το ακίνητο, του οποίου διατάχθηκε η διανομή, καθορίζεται, στην απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας, με τα ίδια όρια που αναφέρονται στην αγωγή αλλά με μεγαλύτερη έκταση, σε σύγκριση με αυτή που αναγράφηκε εκ παραδρομής μικρότερη στην αγωγή ή αναγράφηκε με τη λέξη «περίπου».
Νομικές διατάξεις: ΚΠολΔ 559 αρ. 14.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved