Οι πρόσφατες ρυθμίσεις για τη μετατροπή των αμετάτρεπτων ποινών

Άγγελος Καμηλάρης
Αντεισαγγελέας Εφετών

Την τελευταία εικοσαετία υπήρξε πληθώρα νομοθετικών παρεμβάσεων με μοναδικό σκοπό την άμεση κάθε φορά αποσυμφόρηση των ευρισκομένων σε διαρκή κατάσταση συμφόρησης φυλακών. Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν και τη μορφή της παροχής δυνατότητας μετατροπής σε χρηματικές ποινές στερητικών της ελευθερίας ποινών, οι οποίες δεν είχαν μετατραπεί γιατί υπερέβαιναν...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 2/2010ΑΠ Ολομέλεια

«Δίκη των 6» (1922). Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. Απόφαση του Ζ΄ Ποινικού Τμήματος του ΑΠ, που έκρινε κατά πλειοψηφία μιας ψήφου (3-2) ότι συντρέχουν...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 4343/2009ΣτΕ: Τμήμα Α’

Οι ανήλικοι εκπροσωπούνται ενώπιον των δικαστηρίων και από τους δύο γονείς τους, οι οποίοι ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα επ' αυτών. Έτσι, αγωγή αποζημίωσης...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 32/2010ΑΠ: Τμήμα Α1 Πολιτικό

Παραγραφή αξίωσης που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό. Εικοσαετής ακόμη και αν η αξίωση καθεαυτή υπαγόταν σε συντομότερη...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 3808/2009/ΦΕΚ 10.12.2009, Τεύχος Α΄, Φύλλο 227
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved