Νέες εκδόσεις

Διοικητικός Κώδικας - Δ' έκδοση

Συλλογή νομοθεσίας για τη Δημόσια Διοίκηση

Αντώνης Μακρυδημήτρης, Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα

ISBN: 978-960-445-512-6, © 2010, Σελ.: XΧΙΙΙ+1468, Τιμή: 100,00 €

Συλλογή νομοθεσίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

- Θεμελιώδεις διατάξεις - Κοινοτικές Οδηγίες - Νόμοι - Πρ. Διατάγματα - Υπουργικές Αποφάσεις - Αποφάσεις ΡΑΕ - Εγκύκλιοι Υπουργείων - Νομολογία

Κωνσταντίνος Βατάλης

ISBN: 978-960-445-513-3, © 2010, Σελ.: XVIII+1171, Τιμή: 90,00 €

Η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στη δημόσια διοίκηση και οι περιορισμοί της

Πρόλογος: Γιώργος Παπαδημητρίου

Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα

ISBN: 978-960-445-507-2, © 2009, Σελ.: ΧΙΙΙ+474, Τιμή: 50,00 €

Ο προληπτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Από την καθιέρωση στην αμφισβήτηση.

Πρόλογος: Νικόλαος Μπάρμπας,Ομότ. Καθηγητής Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ.

Ευαγγελία Γ. Μπάλτα

ISBN: 978-960-445-509-6, © 2009, Σελ.: ΧΙΧ+289, Τιμή: 30,00 €

Το δημόσιο δίκαιο στο εργατικό δίκαιο του 21ου αιώνα

Σειρά: Μελέτες Διοικητικού Δικαίου 12. Διεύθυνση Σειράς: Β. Σκουρής, Α. Τάχος, Δ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου

Δημήτριος Δ. Στράνης

ISBN: 978-960-445-514-0, © 2010, Σελ.: XVII+375, Τιμή: 30,00 €

Μετανάστευση, ετερότητα και θεσμοί υποδοχής στην Ελλάδα.

Το στοίχημα της κοινωνικής ένταξης
Πρόλογος-Επιμέλεια: Α. Χ. Τάκης. Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα - Νο. 18. Ιδρυτής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου. Διεύθυνση Σειράς: Θ. Κ. Παπαχρίστου, Λ. Μήτρου,Τ. Βιδάλης, Θ. Ξηρός

Συλλογικό έργο

ISBN: 978-960-445-521-8, © 2010, Σελ.: 193, Τιμή: 20,00 €

Εμπορικός κώδικας - IΑ' έκδοση 2010

Συνεργάτες του έργου: Δανάη Αντωνοπούλου, Μυρτώ Αντωνοπούλου

Βασίλης Αντωνόπουλος

ISBN: 978-960-445-511-9, © 2010, Σελ.: ΧΧIV+2186, Τιμή: 90,00 €

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved