Η επαγγελματική ευθύνη των δικηγόρων

Αστ. Κ. Γεωργιάδης
Ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Περίληψη ομιλίας σε τιμητική εκδήλωση για τον Ομότ. Καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Κ. Παμπούκη. Η περίληψη έγινε από τον συντάκτη του περιοδικού.

Καθώς είναι γνωστό, το άρθρο 56 της ΠολΔικ/1834, που το πρώτον ρύθμισε τα της αστικής ευθύνης των δικαστών και των άλλων βοηθητικών της δικαστικής λειτουργίας προσώπων, μεταξύ των οποίων κυρίως...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1487/2004ΣΤ΄ (Ποιν.) ΑΠ

Αιτιολογία αθωωτικού βουλεύματος Ανικανότητα καταλογισμού λόγω νοσηρής διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 740/2005 Τμ. Δ΄

Στις σχετικές με τα αυτοκίνητα διαφορές που υπήχθησαν ως διοικητικές διαφορές ουσίας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια περιλαμβάνονται και οι διαφορές...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 23/2005Άρειος Πάγος σε πλήρη Ολομέλεια

Προσωπική κράτηση ως μέσον αναγκαστικής εκτελέσεως επί εμπόρων για ενοχικές απαιτήσεις. Πότε αποκλείεται. Περιεχόμενο της σχετικής αγωγής και της επ’ αυτής...
περισσότερα
νομοθεσία
42-1710 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης / ΦΕΚ /12.05.2005, Τεύχος Β΄, Φύλλο 632
«Καθορισμός ανωτάτων τιμών διάθεσης ορισμένων ειδών, που διατίθενται και προσφέρονται από ορισμένους χώρους και σημεία, περί των οποίων γίνεται αναφορά στο άρθρο 1α της Αγορανομικής Διάταξης 14/1989»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved