Νομολογία - πολιτικά

Η αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη της υπέρ ν.π.δ.δ. παραγραφής δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 20 του Συντάγματος, 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ και 110 παρ. 1 ΚΠολΔ. Πράγματα κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ.8 ΚΠολΔ είναι και οι λόγοι της εφέσεως. Δεν συνιστά πλημμέλεια που εμπίπτει στην εν λόγω διάταξη η παραδοχή από το Εφετείο ανύπαρκτου λόγου εφέσεως ή επανάκριαη κεφαλαίου της αποφάσεως έξω από τα όρια της εφέσεως που όφειλε να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.
Άρθρα: 4 παρ. 1, 20, 28 παρ. 1 Συντάγματος, 6 παρ. 1 της Διεθνούς Σύμβασης της Ρώμης (κυρ. ν.δ. 53/1974), 106 και 110παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ.
περισσότερα

Προσωπική κράτηση ως μέσον αναγκαστικής εκτελέσεως επί εμπόρων για ενοχικές απαιτήσεις. Πότε αποκλείεται. Περιεχόμενο της σχετικής αγωγής και της επ’ αυτής αποφάσεως
Άρθρα: 1047παρ. 1, 216 στοιχ. α, 338 και 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ, ν. 2462/1997 και 28 παρ. 1 Συντάγματος
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved