Νέες εκδόσεις

Η διοικητική διαδικασία υπό την επίδραση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Πρόλογος: Δ. Τσάτσος

Καραγεώργου Β.
ISBN: 960-301-975-7, © 2005, Σελ. ΧΙ+185, Τιμή: € 18,00

Πρακτική αστικών υποθέσεων ΙΙ - 2005

Νέο έργο. Δικαστικές και εξώδικες πράξεις και ενέργειες του ΑΚ και του ΚΠολΔ.

Σιάμκουρης Ν.
ISBN: 960-301-960-7, © 2005, Σελ. XXIV+750, Τιμή: € 88,00

Οι ενστάσεις του αστικού δικαίου και της πολιτικής δικονομίας - 4η έκδοση Β΄

140, 147, 150, 325, 416, 419, 427 ΑΚ, 1, 3, 216 # 1 ΚΠολΔ

Τσάκος Ν.
ISBN: 05-03-022, © 2005, Σελ. 336, Τιμή: € 20,00

Οι ενστάσεις του αστικού δικαίου και της πολιτικής δικονομίας - 5η έκδοση Α΄

138, 174, 178, 179, 281, 656 εδ. β` ΑΚ, 263 ΚΠολΔ

Τσάκος Ν.
ISBN: 05-03-021, © 2005, Σελ. 156 σελίδες, Τιμή: € 20,00

Κώδικας συμβολαιογράφων και ειδικοί συμβολαιογραφικοί νόμοι

Νομοθεσία - Νομολογία. Ετήσια ενημέρωση, κινητά φύλλα

Παναγιωτόπουλος Αθ.
ISBN: 960-301-859-7, © 2005, Σελ. XXXV+726, Τιμή: € 85,00

Το νομικό καθεστώς των Ησυχαστηρίων στην Εκκλησία της Ελλάδος

(Σειρά: Δίκαιο και Θεσμοί 4, Διεύθυνση σειράς: Χ. Παπαστάθης)

Τατάγια Μ.
ISBN: 960-301-937-2, © 2005, Σελ. XVIII+268, Τιμή: € 24,00

Στοιχεία δημοσιονομικού δικαίου - Β΄ έκδοση

Μπάρμπας Ν.
ISBN: 960-301-963-1, © 2005, Σελ. XXV+288, Τιμή: € 31,00

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved