Νομολογία - διοικητικά

Νοσοκομειακή περίθαλψη συνταξιούχων και μελών της οικογενείας τους. Εφαρμογή άρθρου 31 Κανονισμού ΕΟΚ 1408/1971. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση επειδή το δικάσαν δικαστήριο στήριξε την κρίση του περί του δικαιώματος απόδοσης των νοσηλίων αποκλειστικά στις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, χωρίς να λάβει υπ' όψιν του τις διατάξεις του Κανονισμού 1408/1971, ο οποίος έχει άμεση ισχύ.
-
περισσότερα

Στις σχετικές με τα αυτοκίνητα διαφορές που υπήχθησαν ως διοικητικές διαφορές ουσίας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια περιλαμβάνονται και οι διαφορές που αναφύονται κατά την εφαρμογή διατάξεων περί την χορήγηση, ανάκληση ή αφαίρεση αδείας οδηγήσεως αυτοκινήτου ως άμεσα συναπτόμενες με τη νομοθεσία που διέπει τη θέση σε κυκλοφορία και τον έλεγχο της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων εν γένει. Εξ άλλου, η υπαγωγή της ειδικής αυτής και ενιαίας κατηγορίας των περί τα αυτοκίνητα διαφορών στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και η ουσιαστικοποίησή τους βρίσκεται μέσα στα όρια της συνταγματικώς θεμιτής ρυθμιστικής δράσεως του νομοθέτη.
-
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved