Νομολογία - ποινικά

Αιτιολογία επί αυτοτελών ισχυρισμών. Ελαττωμένος καταλογισμός λόγω τοξικομανίας.


Άρθρα: 93 παρ. 3 Συντ., 139, 170 παρ. 2, 333 παρ. 2 ΚΠοινΔ, 36 ΠΚ, 30 παρ. 4β ΚΝΝ (ν. 3459/2006)
περισσότερα

Επανάληψη διαδικασίας-προϋποθέσεις. Εξάλειψη αξιοποίνου επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής.


Άρθρα: 525, 527, 528 ΚΠοινΔ, 79 παρ. 3 ν. 5960/1933, 4 ν. 2408/1996
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved