Νέες εκδόσεις

Τράπεζες βλαστοκυττάρων

Πρόλογος: Τ. Κ. Βιδάλης.
Νο. 20 - Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα

Ελένη Κουτεντάκη
ISBN: 978-960-445-584-3, © 2010, Σελ.: 248, Τιμή: € 20,00

Το Μνημόνιο της Ελλάδος

Παναγιώτης Γκλαβίνης

ISBN: 978-960-445-594-2, © 2010, Σελ.: ΧΙV + 208,Τιμή: € 16,00

Δασικό δίκαιο

Σειρά: Πανεπιστημιακά Εγχειρίδια - 5
Ιωάννης Μακρής
ISBN: 978-960-445-581-2, © 2010, Σελ.: ΧΙΧ + 241, Τιμή: € 25,00

Γενικές αρχές διοικήσεως στις επιχειρήσεις - Β' έκδοση

Henri Fayol
ISBN: 978-960-445-580-5, © 2010, Σελ.: 187, Τιμή: € 22,00

Εισαγωγή στη συστημική θεωρία των οργανώσεων

Fritz Β. Simon
ISBN: 978-960-445-577-5, © 2010, Σελ.: XIV + 141, Τιμή: € 18,00

Συνταγματικές μελέτες IV

Γιώργος Παπαδημητρίου
ISBN: 978-960-445-582-9, © 2010, Σελ.: XVIII + 260, Τιμή: € 25,00

Κλινικές μελέτες στον άνθρωπο

Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής. Τεύχος 11 - Συλλογικό Έργο
ISBN: 978-960-445-583-6, © 2010, Σελ.: Χ + 145, Τιμή: € 18,00

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved