Νομολογία - ποινικά

Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως περιλαμβάνει και την αναφορά των αποδεικτικών μέσων, από τα οποία το δικαστήριο οδηγήθηκε στην καταδικαστική του κρίση. Πραγματογνωμοσύνη πρέπει να αναφέρεται ειδικά στην αιτιολογία.

93 § 3 Συντ., 139, 178, 183 ΚΠΔ
περισσότερα

Αιτιολογία απόφασης που απορρίπτει το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο λόγω εκπρόθεσμης άσκησης τούτου τι πρέπει να περιλαμβάνει για να είναι ειδική και εμπεριστατωμένη. Επίδοση «ως αγνώστου διαμονής»
93 § 3 Συντ., 139, 473 § 1, 476 §§ 1 και 2, 156 §§ 1 και 2, 273 § 1 ΚΠΔ
περισσότερα

Έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν απόλυτη ακυρότητα αν λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο για τον σχηματισμό της κρίσης του επί της ενοχής ή αθωότητας. Ανάγνωση προανακριτικών ή ανακριτικών καταθέσεων μαρτύρων που απολείπονται, χωρίς να βεβαιώνεται η αδυναμία εμφάνισής τους στο ακροατήριο. Πότε επέρχεται η ακυρότητα.
329, 331, 333 § 2, 358, 364, 369, 171 § 1 στ. δ΄ ΚΠΔ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved