Νομολογία - διοικητικά

Είναι συνταγματικώς ανεκτές οι περιοριστικές σε βάρος των γυναικών ποσοστώσεις για την πρόσβαση στη σχολή αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας σε ποσοστό 15%, έναντι 85% των ανδρών.
Άρθρα 116 παρ. 2 Συντάγματος, 2 παρ. 2 Οδηγίας 76/207ΕΚ
περισσότερα

Περίληψη: Η σύσταση Συνταγματικού Δικαστηρίου, με αρμοδιότητα τον οριστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, θα στοιχειοθετήσει, ως μια συνταγματική μεταρρύθμιση, που συνεπάγεται κατ' ουσίαν τον περιορισμό του διάχυτου ελέγχου συνταγματικότητας, τη ριζικότερη δυνατή ανατροπή στο ελληνικό δικαιοδοτικό σύστημα. Θα θίξει παραμέτρους, συνδεόμενες με τις αρχές του Κράτους Δικαίου και τις εγγυήσεις αποτελεσματικής προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων, η διαμόρφωση των οποίων αποτελεί προϊόν μακράς και λαμπρής συνταγματικής παράδοσης της Χώρας και αποτυπώθηκε ρητά στο Σύνταγμα του έτους 1975. Η σύσταση Συνταγματικού Δικαστηρίου με την πιο πάνω αρμοδιότητα θα οδηγήσει σε περιστολή του ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων, η δε εξέλιξη αυτή δεν συνιστά βελτίωση του ισχύοντος συστήματος αλλά ανατροπή της υφιστάμενης ισορροπίας εις βάρος του Κράτους Δικαίου. Συγκρότηση Επιτροπής η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξη της προτάσεως περί αναθεωρήσεως συνταγματικών διατάξεων που αφορούν στη Δικαιοσύνη.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved