Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Η απέλαση αλλοδαπού ως κύρωση του ποινικού δικαίου

Άρθρο 74 ΠΚ
Χατζηνικολάου Ν.
ISBN: 960-445-070-0, © 2006, Σελ.: XVIII+598, Τιμή: € 62,00

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Κύριοι στόχοι του έργου υπήρξαν η δογματική διερεύνηση της απέλασης του αλλοδαπού δράστη και η ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 74 ΠΚ. Πέρα από την αναφορά στην ευρύτερη προβληματική των δυαδικών ποινικών συστημάτων, εξετάζεται διεξοδικά η σχέση της διάταξης με συναφείς ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, στη βάση της γενικότερης συζήτησης για τη διάκριση μεταξύ διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ανάπτυξη συγκεκριμένων ερμηνευτικών κανόνων για την επιβολή της απέλασης. Διατυπώνονται επίσης επιμέρους παρατηρήσεις για την ιδιότυπη αναστολή του άρθρου 99 § §2 – 4 ΠΚ, τη δικονομική μεταχείριση της απέλασης και την απόλυση υπό όρο. Οι θέσεις διαμορφώνονται με την αναλυτική συναξιολόγηση των συνταγματικών και διεθνών παραμέτρων, ενώ η μελέτη κλείνει με μια συνολική πρόταση για την αναμόρφωση του συναφούς νομοθετικού πλαισίου.

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

-Βασικές κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής προσέγγισης του μεταναστευτικού φαινομένου

- Η επιμετρητική εργασία γενικότερα και οι ιδιαιτερότητες της απέλασης

- Ο αναιρετικός έλεγχος της κρίσης για την επιβολή της δικαστικής απέλασης

- Η εξακολούθηση της κράτησης μέχρι την πραγματοποίηση της απέλασης

- Η προβληματική των άρθρων 8 και 3 της ΕΣΔΑ

- Η απέλαση κοινοτικών υπηκόων και υπηκόων «τρίτων» χωρών στην ενωσιακή έννομη τάξη

- Η διάταξη του άρθρου 74 ΠΚ και η προστασία των προσφύγων

Νομικά χρονικά
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου - (Συνδρομή έτους νομικά πρόσωπα)

Νομοθεσία - Νομολογία - Θεωρία. Συντακτική επιτροπή: Σπ. Φλογαΐτης, Σ. Λύτρας, Γ. Σιούτη, Ευ. Κουτούπα, Σπ. Καραλής
Φλογαΐτης Σπ.
ISBN/ISSN: 978-1790-7322-2
©2006, IV+132 σελίδες, €140,00

Επιλέξτε συνδρομή:

Ετήσια συνδομή (φυσικά πρόσωπα): 100,00 ευρώ

Ετήσια συνδομή (νομικά πρόσωπα): 140,00 ευρώ

Ετήσια συνδομή (φοιτητές): 75,00 ευρώ

Τιμή τεύχους: 25,00 ευρώ

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή.

Διευθυντής του περιοδικού είναι ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδων Φλογαΐτης.

Νομικά χρονικά
Ιερός νόμος του Ισλάμ και μουσουλμάνοι έλληνες πολίτες

Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα - Πρόλογος Γ. Κουμάντος. Νο 12. Διευθυντής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου
Κτιστάκις Γ.
ISBN: 960-445-079-4, © 2006, Σελ.: 198, Τιμή: € 18,00

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Ο Ιερός νόμος του Ισλάμ διέπει σήμερα, κατ’ απόκλιση από τους κανόνες του Αστικού Κώδικα, τις οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές των μουσουλμάνων ελλήνων πολιτών. Οι σχετικές διαφορές επιλύονται υποχρεωτικά από τον Ιεροδίκη-Μουφτή. Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι το μόνο ευρωπαϊκό κράτος που ανέχεται την εφαρμογή του Ιερού νόμου και τη λειτουργία των Ιεροδικείων, πώς δικαιολογείται αυτή η απόκλιση;

Είναι αλήθεια ότι η εφαρμογή του Ιερού νόμου συνιστά υπεραιωνόβιο στοιχείο της προστασίας που επιφυλάσσει η ελληνική Πολιτεία στη μειονότητα. Επίσης, η Συνθήκη της Λωζάννης προβλέπει παρόμοιες αποκλίσεις, χωρίς όμως να τις υπαγορεύει: επιτρέπει την τροποποίησή τους ή ακόμη και την κατάργησή τους, εφόσον όμως το κράτος διαβουλευθεί προηγουμένως με τη μειονότητα.

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει αναλυτικά το υποκειμενικό και αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του Ιερού νόμου. Η παρουσίαση βασίζεται στην έρευνα της νομολογίας των Ιεροδικείων και των Πρωτοδικείων της Δυτικής Θράκης της περιόδου 1991-2006. Η μελέτη απαντά στο ερώτημα αν τόσο η εφαρμογή του Ιερού Νόμου όσο και η εκδίκαση των διαφορών από τα Ιεροδικεία είναι πλέον ανεκτές από το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία της γυναίκας και του παιδιού.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved