Νομολογία - διοικητικά

Ευθύνη παραιτηθέντος, χωρίς τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας από τη διοίκηση ΑΕ έναντι Δημοσίου & ΙΚΑ. Παραπομπή στην Ολομέλεια.
Άρθρα 115 §§ 1, 3 Ν. 2238/1994, 69 § 2 Ν. 2676/1999, 7α, 7β Ν. 2190/1920, 14 §§ 5 και 2 εδ. α΄ Π.Δ. 18/1989.
περισσότερα

Διαδικασία επιλογής σε θέσεις Προέδρων & Αντιπροέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων.
Άρθρα 90 §§ 5, 6 Συντ., 47 ΧΘΔ, 2, 19 ΣΕΕ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved