Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο και το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο

Σχεδιασμός χωρίς αρχές δεν νοείται. Γι’ αυτό ο νομικός και ο μηχανικός κατά την εκπόνηση και εφαρμογή κάθε σχεδιασμού δεν μπορεί να μη λάβει υπόψη τις αρχές εναρμόνισης, της διαδημοτικής συνεργασίας, αυτονομίας του οικισμού και των επικαίρων στοιχείων.
Το ΓΠΣ έγινε ΤΧΣ και η αλλαγή αυτή επέφερε νέο περιεχόμενο των μελετών, νέους στόχους, νέο τρόπο εκκίνησης και έγκρισης του πρώτου σταδίου του πολεοδομικού σχεδιασμού.
Με το ΕΧΣ ο σχεδιασμός αποκτά αναπτυξιακό, αποκαταστατικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα σε όλους τους σύγχρονους λειτουργικούς υποδοχείς, όπως ΕΣΧΑΔΑ (Αστέρας Βουλιαγμένης και Παλιούρι Χαλκιδικής), ΕΣΧΑΣΕ (Ίτανος Γαία στον Κάβο της Σητείας Κρήτης), Π.Ο.Τ.Α. (Κόστα Ναβαρίνο), ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟΠΑ, ΠΟΑΣΔ.

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Νομικά χρονικά
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Εγχειρίδιο για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Επικαιροποιημένο με τον Ν. 4624/2019

Η δεύτερη έκδοση του Εγχειριδίου αποτελεί το πρώτο έργο που κυκλοφορεί με θέμα τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, σε πλήρη επικαιροποίηση με τον Ν. 4624/2019 που περιλαμβάνει νέες διατάξεις για τον θεσμό. Ο εμπλουτισμός της έκδοσης όμως δεν περιορίζεται στις εθνικές εξελίξεις. Το έργο υποβλήθηκε στην αναθεώρηση που επέβαλαν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης στην κοινή έκδοσή τους «Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκού Δικαίου Προστασίας Δεδομένων» το έτος 2018, στο οποίο περιλαμβάνεται η κοινή προσέγγιση για τη συνεφαρμογή του GDPR με την επικαιροποιημένη (το έτος 2018) Σύμβαση αρ. 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του ατόμου έναντι της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Εξέλιξη που επηρεάζει και τους Υ.Π.Δ. ήταν και η έκδοση του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 για την προστασία δεδομένων από τα όργανα της Ε.Ε., με τον οποίο καταργήθηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) 45/2001. Έκδοση που οδήγησε τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να αναθεωρήσει το Position Paper του 2005 για τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων, προσαρμόζοντας την αντίληψή του για τον θεσμό στο νέο περιβάλλον που διαμόρφωσε ο GDPR.
Από το έργο δεν λείπει η κριτική αντιμετώπιση ερειζόμενων ζητημάτων, όπως η εφαρμογή των διατάξεων του GDPR στο δικηγορικό γραφείο, αλλά και οι νέες διατάξεις για την προστασία δεδομένων στον εργασιακό τομέα, στα ΜΜΕ και τη συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων από τις διωκτικές αρχές, με βάση την ανάλυση των ρυθμίσεων του Ν. 4624/2019.

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Νομικά χρονικά
Αναδοχή Ανηλίκου

Πρόλογος: Κατερίνα Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Η αναδοχή ανηλίκου αποτελεί έναν προστατευτικό θεσμό του Οικογενειακού Δικαίου με μεγάλη πρακτική εφαρμογή ιδίως στις περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Παρά το γεγονός ότι ο θεσμός της αναδοχής ανηλίκου εισήχθη στο δίκαιό μας το 1992, έλειπε από τη νομική βιβλιογραφία μια αυτοτελής μονογραφία. Μάλιστα, η πρόσφατη αναθεώρηση του θεσμού με τον ν. 4538/2018, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4604/2019, επέβαλε την εις βάθος ανάλυση των πολλών ερμηνευτικών ζητημάτων που δημιουργούν οι κείμενες διατάξεις.
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η νομοθετική εξέλιξη και τα συνταγματικά θεμέλια του θεσμού της αναδοχής ανηλίκου, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν στο εφαρμοστέο δίκαιο και στη διεθνή δικαιοδοσία σε υποθέσεις αναδοχής με διασυνοριακό χαρακτήρα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην οντολογία της αναδοχής ανηλίκου και στις συσχετίσεις με συναφείς θεσμούς, όπως λ.χ. η υιοθεσία και η επιτροπεία· στη σύσταση της αναδοχής ανηλίκου με δικαστική απόφαση, με σύμβαση και εκ του νόμου· στη λειτουργία της αναδοχής ανηλίκου (αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάδοχων γονέων, κρατική εποπτεία, οικονομικές διευκολύνσεις και κυρώσεις)· καθώς και στους λόγους και στις συνέπειες της λήξης της αναδοχής ανηλίκου.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved