Νομολογία - ποινικά

Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις. Δε στοιχειοθετείται το αδίκημα της χρήσης ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης, όταν η χρήση αυτή κατατείνει στην απόδειξη ζητημάτων διαφορετικών από το συνεχόμενο με το ιατρικό περιεχόμενο γεγονός το οποίο πιστοποιείται ψευδώς και το οποίο πρέπει να αφορά σε τρίτο πρόσωπο και όχι στον ίδιο τον ιατρό που εκδίδει την ιατρική πιστοποίηση.
Άρθρα 221 ΠΚ, 1 ΠΔ 210/1975, 510 παρ. 1 περ. Δ΄-Ε΄ ΚΠΔ.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved