Οι δέκα βασικές αρχές του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση των φορολογικών αδικημάτων

Κατερίνα Σαββαΐδου
Επίκουρη Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet «Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση», τ. Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος


Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τα φορολογικά αδικήματα, η διαφθορά, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) και άλλες παράνομες χρηματοοικονομικές ροές απειλούν...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 309/2019 Τμήμα ΣΤ΄

Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις. Δε στοιχειοθετείται το αδίκημα της χρήσης ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης, όταν η χρήση αυτή κατατείνει στην απόδειξη ζητημάτων...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 1304/2019 Ολομέλειας

Διαδικασία επιλογής σε θέσεις Προέδρων & Αντιπροέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 406/2019 Α2΄

Ακύρωση σύμβασης εγγύησης λόγω πλάνης στη δήλωση ως λόγος ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. Το επίδικο περιστατικό της πλάνης. Το αίτημα της ακύρωσης δεν...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4630/2019, ΦΕΚ 10.10.2019, Τεύχος Α΄, Φύλλο 155
Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 10, Ιόνιο Πέλαγος, Ελλάδα.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved