Η ένσταση της επίσχεσης στη σύμβαση εργασίας

Δημήτρης Σιδέρης
Λέκτορας ΑΠΘ


Στο αστικό δίκαιο την ένσταση της επίσχεσης τη συναντάμε κυρίως στο εμπράγματο δίκαιο, συνήθως όταν ο καλόπιστος νομέας ενάγεται με διεκδικητική αγωγή από τον κύριο του πράγματος και εγείρει την ένσταση της επίσχεσης για τις επωφελείς δαπάνες στις οποίες έχει υποβληθεί στο διάστημα της νομής του. Με τη δικαστική απόφαση θα αποδοθεί το...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1543/2018 Ε΄

Ποινική ευθύνη του νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας για παραβίαση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες. Για να θεμελιωθεί...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 2570/2018 Β΄

Το τεκμήριο εισοδήματος λόγω δαπάνης για αγορά ακινήτου αφορά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή πηγές εισοδημάτων στην Ελλάδα.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 1627/2018Δ΄

Μη συμμόρφωση του οφειλέτη στην πράξη που καταδικάστηκε από δικαστική απόφαση και ζητήματα αποκατάστασης των δαπανών (προκαταβολή, χρηματικά ποσά που υπερβαίνουν...
περισσότερα
νομοθεσία
ΒΟΥΛΗ, Αριθμ. Πρωτ. 3327, ΦΕΚ 26.02.2019, Τεύχος Α΄, Φύλλο 31
Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Οργανισμός του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία».
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved