Νομολογία - πολιτικά

Λόγοι απαραδέκτου της αναιρετικής αιτίασης που αφορούσε το ότι η αναιρεσιβαλλομένη δεν συμμορφώθηκε με τις παραδοχές της απόφασης ποινικού δικαστηρίου, με την οποία ο εναγόμενος για αποζημίωση λόγω απάτης ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων είχε κριθεί αθώος ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.
Νομικές διατάξεις: Άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολΔ.
περισσότερα

Μη συμμόρφωση του οφειλέτη στην πράξη που καταδικάστηκε από δικαστική απόφαση και ζητήματα αποκατάστασης των δαπανών (προκαταβολή, χρηματικά ποσά που υπερβαίνουν την επιδικασθείσα δαπάνη κ.ά.), τις οποίες διενήργησε ο δανειστής που επιχείρησε την απαιτούμενη πράξη.
Άρθρο 945 ΚΠολΔ.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved