Υποχρεωτική διαμεσολάβηση (ν. 4512/2018 άρθρ. 178-206). Ο θεσμός αντιμέτωπος με το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και το κοινωνικό αγαθό της νομιμό

Ευαγγελία Ν. Ποδηματά
Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ


Η διαμεσολάβηση αποτελεί, σύμφωνα με τη φύση και το σκοπό της, θεσμό εκούσιο, στον οποίο οικειοθελώς προσφεύγουν τα μέρη, όταν επιθυμούν, με την επικουρία του ιδιώτη διαμεσολαβητή και υπό συνθήκες ιδιωτικότητας, να διευθετήσουν συμβατικά τη διαφορά τους, λύοντας τη σύγκρουση, σε πνεύμα αμοιβαίας προσέγγισης και κοινής συναίνεσης, ιδιαιτέρως...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 996/2016Τμήμα ΣΤ΄

Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Η μερική καταβολή ποσών του Πίνακα Χρεών, ακόμα και κατά μερική τήρηση σχετικής ρύθμισης του διοικουμένου με τη φορολογική...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 1357/2018Τμήμα Β΄

Αμφισβήτηση νομιμότητας της ρύθμισης περί τιμής ζώνης, στην οποία στηρίζεται ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1451/2018Τμήμα B1’

Αντικείμενο διόρθωσης της δικαστικής απόφασης κατ’ άρθρο 315 ΚΠολΔ.
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4529/2018, ΦΕΚ 23.03.2018, Τεύχος Α΄, Φύλλο 56
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών - μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved