Νομολογία - ποινικά

Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Η μερική καταβολή ποσών του Πίνακα Χρεών, ακόμα και κατά μερική τήρηση σχετικής ρύθμισης του διοικουμένου με τη φορολογική Αρχή, η οποία δεν ολοκληρώθηκε μεν αλλά είχε πάντως ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού οφειλόμενου ποσού κάτω από το όριο των 100.000 Ε, δεν οδηγεί στην εξάλειψη του αξιοποίνου. Αναιρείται η αθωωτική απόφαση.
Νομικές διατάξεις: Άρθρα 25 παρ. 1,5 Ν. 1882/1990, 510 παρ. 1 περ. Ε΄ ΚΠΔ.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved