Η αξίωση προς αποτελεσματική αναγκαστική εκτέλεση σε ιδιωτικές έννομες σχέσεις

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος
Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ


Αποτελεί κοινό τόπο στην ελληνική θεωρία αλλά και νομολογία ότι η αξίωση του πολίτη για την παροχή έννομης προστασίας δεν περιορίζεται στη δικαστική διάγνωση της αξίωσης αλλά και στην υλοποίηση του διατακτικού της δικαστικής απόφασης μέσω της αναγκαστικής εκτέλεσης1. Αναγνωρίζεται επίσης ομόφωνα το έρεισμα της αξίωσης προς αναγκαστική...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 474/2016 Τμήμα E’

Ποινική προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αποτελούν «αρχείο» τα σύγχρονα «έξυπνα» τηλέφωνα, τα οποία διαθέτουν λογισμικά προγράμματα και στα οποία...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ Ολ. 215/2016Τμήμα ΣT’

Δικηγόροι: Β.-Μ. Παυλόπουλος, Κ. Κρεμαλής, Σπ. Παπαγιαννόπουλος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, Π. Μπερνίτσας, Δ. Ρούσσης

Έκταση ακυρωτικού ελέγχου...

περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 192/2016Τμήμα Α1’ Πολιτικό Τμήμα

Υπεξαίρεση χρημάτων από διαχειριστή εταιρίας και συναφής ευθύνη του κατά τους κανόνες της συρροής νομικών βάσεων μιας ενιαίας αξίωσης.
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4378/2016, ΦΕΚ, 5.4.2016, Τεύχος Α', Φύλλο 55
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved