Η ηλεκτρονική (online) επίλυση διαφορών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου 1

Γρηγόρη Μ. Πελεκάνου
LL.M. University College London, Δικηγόρου

H «οικονομική αποτελεσματικότητα» (economic efficiency) και η τεχνολογική πρόοδος δημιουργούν πιέσεις προς παραδοσιακούς τρόπους συμπεριφοράς και θεσμούς.
Η ιδιωτική πρωτοβουλία πολλές φορές επιβάλλει τους ρυθμούς και απαιτήσεις της στο θεσμικό πλαίσιο και δημιουργεί ανάγκη νέων ρυθμίσεων. Στο πεδίο της επίλυσης διαφορών πάντα συνυπήρχαν...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 423/2014 (σε Συμβ.)Ε’

Παραδεκτό αίτησης αναίρεσης και ορισμένο του λόγου της έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Είναι ορισμένος και πρέπει να εξεταστεί στην...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 2080/2014Στ΄

Συνταγματική η μη πρόβλεψη κοινοποίησης στον οφειλέτη του κατασχετήριου εγγράφου σε περίπτωση κατάσχεσης.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1227/2014Α1΄ Πολιτικό Τμήμα

Αξίωση πλουτισμού του υπερθεματιστή κατά του καθού η εκτέλεση οφειλέτη λόγω τελεσίδικης ακύρωσης του πλειστηριασμού κατόπιν ανακοπής της ΚΠολΔ 933. Προνομιακή...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4296/2014, ΦΕΚ 2.10.2014, Τεύχος Α’, Φύλλο 214
Κύρωση της οπό 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999
Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α’ 296).

περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved