Νομολογία - διοικητικά

Συνταγματική η μη πρόβλεψη κοινοποίησης στον οφειλέτη του κατασχετήριου εγγράφου σε περίπτωση κατάσχεσης.
Νομικές διατάξεις: Άρθρα 4 παρ. 5, 20 Σ, 1, 2, 4 παρ. 1 και 7, 5, 7, 9, 10, 11, 30, 73 παρ. 2 ΚΕΔΕ, 217 παρ. 1, 228 ΚΔΔ
περισσότερα

Αντισυνταγματική η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Νομικές διατάξεις: Άρθρα: 5, 21 και 24 Σ, 1 παρ. 7 ν. 1068/1980, 1 παρ. 2, 4 και 8 ν. 2744/1999
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved