Η θέση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, επί του σχεδίου νόμου (ήδη ν. 3994/2011): «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης»

Μίμης Γραμματικούδης
Επίτ. Αντιπροέδρος ΑΠ

Με το νόμο 3994/2011 επιχειρείται, για μία ακόμη φορά, επέμβαση στον ισχύοντα Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ώστε να επιτευχθεί, όπως είναι και ο τίτλος του νομοθετήματος, ο εξορθολογισμός και η βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης. Από τις μεταρρυθμίσεις του νόμου αυτού οι περισσότερες είναι «ήπιες» και δεν επιφέρουν ριζικές μεταβολές...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 208/2012Τμήμα Ζ΄ (Ποιν.)

Παράβαση καθήκοντος. Νομάρχης. Διακριτική ευχέρεια. Μείωση διοικητικού προστίμου. Αυτοτελής ισχυρισμός. Νομική πλάνη. Γνωμοδότηση νομικού παραστάτη. Αιτιολογία...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ: 12/2011 Τμ. Α΄

Άσκηση αίτησης αναιρέσεως κατά τελεσίδικης δικαστικής απόφασης εκ μέρους του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 407/2011Δ΄ Πολιτικό Τμήμα

Αδικοπραξία. Χρόνος έναρξης της παραγραφής για μελλοντικές ζημίες. Επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής σε εικοσαετή υπό τους όρους της ΑΚ 268· καταλαμβάνει...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4038/2012, ΦΕΚ 2.2.2012, Τεύχος Α, Φύλλο 14
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 [Απελευθέρωση επαγγελμάτων (δικηγόρων, μεταφορών κ.λπ.), Θέματα δημοσίων υπαλλήλων και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου, Ιδιωτικοποιήσεις, Αυτόφωρο η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, Φορολογικοί έλεγχοι, Ληξιπρόθεσμες οφειλές, Προμήθειες, Υπαίθριο εμπόριο, ΚΕΔΕ, Μείωση μισθωμάτων ακινήτων ΦΚΑ, Ιατροί ΙΚΑ, Σχολικοί σύμβουλοι, παίγνια κ.λπ.].
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved