Νέες εκδόσεις

Δίκαιο ξένων επενδύσεων

Η πολλαπλότητα των τρόπων επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών και ξένων επενδυτών. Πρόλογος: Παναγιώτης Γκλαβίνης, Αν. Καθ. ΑΠΘ

Αλεξάνδρα Κουτογλίδου
ISBN: 978-960-445-785-4, © 2011, Σελ.: VIΙΙ + 404, Τιμή: € 35,00

Αναγκαστικές προσλήψεις ατόμων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα - Ν. 2643/1998

Η εργασιακή προστασία ΑμεΑ, πολυτέκνων, τριτέκνων κ.ά.

Νικόλαος Κ. Πατηνιώτης
ISBN: 978-960-445-782-3, © 2012, Σελ.: ΧIV + 154, Τιμή: € 22,00

Η δημοσιότητα της κύρωσης ή η κύρωση της δημοσιότητας

Νο. 24 - Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα. Ιδρυτής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου. Διεύθυνση σειράς: Θ. Κ. Παπαχρίστου, Λ. Μήτρου, Τ. Βιδάλης, Θ. Ξηρός

Λίλιαν Μήτρου
ISBN: 978-960-445-787-8, © 2012, Σελ.: 242, Τιμή: € 18,00

Αφιέρωμα Μνήμης στη Γιώτα Κραβαρίτου

Δίκαιο - Εργασία - Φύλο - Ψυχή.

Επιμέλεια: Αντώνης Μανιτάκης, Βασίλης Κούρτης
ISBN: 978-960-445-779-3, © 2011, Σελ.: ΧII + 598, Τιμή: € 34,00

Ζητήματα νομικής προστασίας του περιβάλλοντος

No. 66. Δ. Κλαβανίδου, Ευ. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Δ. Κωστόπουλος, Ελ. Συμεωνίδου-Καστανίδου. Eπιμέλεια: Αθ. Γ. Γεωργιάδης

Συλλογικό Έργο
ISBN: 978-960-445-784-7, © 2011, Σελ.: VI + 154, Τιμή: € 18,00

Σωματική ακεραιότητα & υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Η ποινική ευθύνη στο πλαίσιο της θεραπευτικής αγωγής. Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής. Τεύχος 14

Μαρία Μ. Μηλαπίδου
ISBN: 978-960-445-702-1, © 2011, Σελ.: ΧΧΙΙ + 408, Τιμή: € 45,00

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο

Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα
Σπύρος Ν. Χριστοφορίδης

ISBN: 978-960-445-742-7, © 2011, Σελ.: ΧΙV + 257, Τιμή: € 28,00

Φυσικό πρόσωπο και προσωπικότητα στον Αστικό Κώδικα

Κατερίνα Φουντεδάκη
ISBN: 978-960-445-773-1, © 2012, Σελ.: ΧΧ + 500, Τιμή: € 45,00

Πτωχευτικό δίκαιο - Δ' έκδοση

Πτώχευση- Εξυγίανση - Ειδική εκκαθάριση - Ρύθμιση οφειλών. Σύμφωνα με τους νόμους: 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» - 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» - 4013/2011 «...Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης…»

Σπυρίδων Ψυχομάνης
ISBN: 978-960-445-731-1, © 2011, Σελ.: ΧΧV + 614, Τιμή: € 58,00

Ανθρώπινη αναπαραγωγή

Η ιδιωτική αυτονομία και τα όριά της Συστ. ερμηνεία των Ν. 3089/2002 και 3305/2005. Αποφάσεις ελληνικών δικαστ. και Ανεξ. Αρχών. Νομολογία ευρ. κρατών, ΕΔΔΑ και Η.Π.Α. Κλασικά και σύγχρονα ζητήματα Βιοηθικής. Πρόλογος: Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη

Θεόδωρος Δ. Τροκάνας
ISBN: 978-960-445-720-5, © 2011, Σελ.: ΧΧΙΙΙ + 456, Τιμή: € 28,00

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved