Αποζημίωση του αγοραστή για πραγματικά ελαττώματα. Σώρευση υπαναχώρησης και αποζημίωσης

Αναστάσιος Βαλτούδης
Επίκ. Καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ., Δικηγόρος

1. Ο αγοραστής, αν λάβει από τον πωλητή πράγμα με πραγματικό ελάττωμα, δικαιούται αποζημίωση κατά την ΑΚ 543, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι ο πωλητής έχει πταίσμα για το ελάττωμα (βλ. ΑΚ 543 εδ. β΄). Πταίσμα για το ελάττωμα υπάρχει, όταν ο πωλητής προκαλέσει υπαιτίως το πραγματικό ελάττωμα (συνήθως μετά τη σύναψη της σύμβασης) ή γνωρίζει ή...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 2505/2008Ε΄ (Ποιν.) ΑΠ

Εισαγγελικός λειτουργός, απαραίτητη η παρουσία του στην ποινική δίκη, απόλυτη ακυρότητα αν δεν προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης η παράσταση εισαγγελέα.
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 591/2009 Τμήμα Δ'

Η πράξη με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο ενός δήμου αποφασίζει τη σύναψη προγραμματικής συμβάσεως αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 206/2009Άρειος Πάγος: Β1 Πολιτικό Τμήμα

Σύμβαση εργασίας του αλλοδαπού που δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πότε είναι απολύτως άκυρη. Ποιες αξιώσεις έχει ο αλλοδαπός έναντι...
περισσότερα
νομοθεσία
Υπουργική Απόφαση 12082/2009 / ΦΕΚ / 20.02.2009, Τεύχος Β’, Φύλλο 318
«Αύξηση ποσού του άρθρου 1047 παρ. 2 του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved