Νομολογία - πολιτικά

Προσωρινή διαταγή κατά τις διατάξεις των άρθρων 691 παρ. 2 και 700 παρ. 3 ΚΠολΔ. Νομική φύση και δεσμευτικότητα της προσωρινής διαταγής. Επιβάλλεται ή όχι η μεταγραφή της προσωρινής διαταγής στα δημόσια βιβλία, όταν αφορά σε απαγόρευση διάθεσης (μεταβολής της νομικής κατάστασης) του πράγματος (ακινήτου);. Ακυρότητα σε περίπτωση μεταγενέστερης διάθεσης (εκποίησης). Σε ποιες διατάξεις θεμελιώνεται. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται στην ΟλΑΠ.
Άρθρα: 175 εδάφ. α΄, 176 ΑΚ, 691 παρ. 2 και 700 παρ. 3, 313 παρ. 1 ΚΠολΔ, 904 παρ. 2 περ. ζ΄, 93 παρ. 3 Συντ., 1192 1198 ΑΚ
περισσότερα

Ορισμένος και παραδεκτός λόγος αναιρέσεως για ευθεία ή εκ πλαγίου παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ). Τι πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο για να είναι ορισμένος και παραδεκτός ο σχετικός λόγος αναιρέσεως. Δεν επιτρέπεται συμπλήρωση του αναιρετηρίου με την προσβαλλόμενη απόφαση ή άλλα διαδικαστικά έγγραφα.
Άρθρα: 118 παρ. 4, 566 παρ. 1, 577 παρ. 3, 578, 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved