Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Νίκος Γ. Σιάμκουρης, Δικηγόρος
Επιμέλεια: Β. Πολυζωΐδου, Α. Καρακάση

ISBN: 978-960-445-347-4, © 2008, Σελ.: ΧΧ+762, Τιμή: € 80,00

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
• 150 πλήρη πρακτικά βοηθήματα και υποδείγματα δικογράφων
•Νομολογιακή τεκμηρίωση με παράθεση 780 περιλήψεων αποφάσεων
ανωτάτων και λοιπών δικαστηρίων
• Δικονομικές αρχές και ρυθμίσεις της ειδικής διαδικασίας
• Πολυεπίπεδη ερμηνεία και πρακτική εφαρμογή σχετικών διατάξεων
• Βασική νομοθεσία
Το βιβλίο αποτελεί ένα πολυχρηστικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των πιο συχνών και επίκαιρων προβλημάτων, τόσο στο επίπεδο της ερμηνείας και εφαρμογής των νόμων και των διατάξεων που ρυθμίζουν τη μίσθωση πράγματος στην πιο συνήθη μορφή της, δηλαδή την αστική μίσθωση, τη μίσθωση κατοικίας και την εμπορική και επαγγελματική μίσθωση, όσο και στο πεδίο της εξώδικης και δικαστικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν στην καθημερινή πρακτική εφαρμογή τους.
Το έργο απαρτίζεται από τις παρακάτω ενότητες:
α) συστηματική παρουσίαση της νομοθεσίας που διέπει τη μίσθωση πράγματος,
β) συνοπτική αλλά περιεκτική ερμηνεία των σχετικών ουσιαστικών και δικονομικών διατάξεων,
γ) πλήθος σημαντικών δικαστικών αποφάσεων όλων των βαθμίδων δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου (τόσο της ολομέλειας όσο και των τμημάτων) και
δ) πρακτικά βοηθήματα (συμφωνητικών, συμβάσεων, εξώδικων πράξεων κ.λ.π.) και υποδειγμάτων δικογράφων (αγωγών, αιτήσεων, προτάσεων, ένδικων μέσων κ.λ.π.).

Νομικά χρονικά
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι & ΙΙ - Δ’ ΕΚΔΟΣΗ

Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Καθηγήτρια Νομικής Α.Π.Θ.

Τόμος Ι: ISBN: 978-960-445-336-8, © 2008, Σελ.: ΧΧVIII+496, Τιμή: € 55,00
Τόμος ΙΙ: ISBN: 978-960-445-335-1, © 2008, Σελ. XVI+602, Τιμή: € 65,00

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Η τέταρτη αυτή έκδοση είναι εμπλουτισμένη με νέες αναπτύξεις που αναφέρονται στο σύνολο των αστικοδικαιικών ρυθμίσεων του ν. 3305/2005 για την “εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής”, στις οικογενειακού δικαίου ρυθμίσεις των νόμων 3346/2005 (νέο άρθρο 1532§3 ΑΚ) και 3500/2006 για την “αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας”, καθώς και στις διατάξεις που αφορούν τις ιατρικές πράξεις σε ανηλίκους του ν. 3418/2005 (νέος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας). Επίσης, στο τέλος του βιβλίου προστίθεται παράρτημα με το νομοσχέδιο για το “σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης” (και την αιτιολογική του έκθεση), η ψήφιση του οποίου είχε αναγγελθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως επικείμενη, αλλά τελικά καθυστέρησε.
Ως προς τη νομολογία, στο βιβλίο υπάρχει παρουσίαση και κριτική ανάλυση του συνόλου της νεότερης νομολογίας του οικογενειακού δικαίου, από την οποία ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι τελευταίες πλέον αποφάσεις του Αρείου Πάγου που τέμνουν τα αμφιλεγόμενα ερμηνευτικά ζητήματα του ν. 1329/1983 για την καθιέρωση της ισονομίας των φύλων, καθώς και οι αποφάσεις που αρχίζουν να εκδίδονται πάνω στα σύγχρονα θέματα για την ίδρυση της συγγένειας με τεχνητή γονιμοποίηση. Τέλος, στη νέα έκδοση έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι νεότερες βιβλιογραφικές πηγές, με έμφαση σε όσες υποστηρίζονται πρωτότυπες απόψεις, οι οποίες και συζητούνται λεπτομερώς.
Συνολικά το έργο προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και λύσεις σε εριζόμενα σοβαρά θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα, ερμηνείες για την πλήρωση των κενών του νόμου, συνεχή διάλογο με τη νομολογία, παράλληλη ανάπτυξη σχετικών δικονομικών ζητημάτων, συσχετισμό των διατάξεων του Αστικού Κώδικα με τις υπάρχουσες διεθνείς συμβάσεις, και διαρκή αναφορά στο κοινωνιολογικό υπόβαθρο και τις σύγχρονες τάσεις του Οικογενειακού Δικαίου.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved