Νομολογία - ποινικά

Εκβίαση, στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης, έννοια παρανόμου περιουσιακού οφέλους, έννοια εξαναγκασμού. Κατ' επάγγελμα τέλεση εγκλήματος. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης.
Άρθρα: 385 παρ. 1, περ. β' ΠΚ, 13 περ. στ΄ΠΚ, 139, 510 παρ. 1, στοιχ. Δ΄ΚΠοινΔ.
περισσότερα

Έκδοση αλλοδαπού, εφαρμογή άρθρων 437-456 ΚΠοινΔ σε περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική σύμβαση, τι εξετάζουν το Συμβούλιο Εφετών και ο Άρειος Πάγος για την έκδοση.
Άρθρα: 436 παρ. 1, 437 περ. α΄, 438 περ. δ', 443 παρ. 1, εδ. α' και γ', 450 παρ. 2, 451 ΚΠοινΔ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved