Η Δίκαιη Δίκη

Νικόλαος Μπιτζιλέκης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ


Το δεύτερο ετήσιο συνέδριο της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ είναι αφιερωμένο στο θέμα της δίκαιης δίκης. Μιλώντας για δίκαιη δίκη, ευλόγως θα αναφερόταν κανείς σε ένα κανονιστικό σύστημα, εθνικό και διεθνές, το οποίο επιτρέπει τη διεξαγωγή μιας δίκης κατά τρόπο αμερόληπτο, αντικειμενικό και δίκαιο, που να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες και...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 680/2016Τμήμα Ε’

Χρεοκοπία. Έννοια. Έγκλημα υπαλλακτικώς μεικτό. Εσφαλμένη εκ πλαγίου ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης ειδικού ποινικού νόμου. Αναιρείται...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 838/2015ΣT’

Αξίωση αποζημίωσης για παράνομη παράλειψη διορισμού υποκείμενη σε διετή παραγραφή
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 179/2016Β2’ Πολιτικό Τμήμα

Η ανυπαρξία λόγου καταγγελίας ή η αναλήθεια του συναφώς επικληθέντος λόγου καταγγελίας μιας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου δεν καθιστά την καταγγελία...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4387/2016, ΦΕΚ 12.5.2016, Τεύχος Α΄, Φύλλο 85
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved