Υπολογισμός της αποζημίωσης για μη εκπλήρωση στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις κατά τις ΑΚ 382 και 383

Αναστάσιος Βαλτούδης
Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Δικηγόρος

1. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης λόγω αδυναμίας παροχής ή υπερημερίας οφειλέτη στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις κατά τις ΑΚ 382 και 383 εμφάνιζε ανέκαθεν ουσιώδεις δυσχέρειες. Σήμερα η κατάσταση δεν είναι λιγότερο απλή. Και γίνομαι συγκεκριμένος:

2. Υποθέτουμε ότι αγοράζω διαμέρισμα αντί τιμήματος 110.000€, το οποίο...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1360/2014 Τμήμα Ε’

Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Εξυγιαντική διαδικασία άρ. 44 Ν. 1892/1990. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης. Αρνητική υπέρβαση εξουσίας και εσφαλμένη ερμηνεία...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 2705/2014 Στ’

Συνταγματική η νομοθετική πρόβλεψη νέας μείωσης των αποδοχών των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 528/2015A1’ Πολιτικό Τμήμα

Τρόπος υπολογισμού της αύξησης της περιουσίας του υπόχρεου κατά την ΑΚ 1400 συζύγου.
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4325/2015, ΦΕΚ 11.5.2015, Τεύχος Α΄, Φύλλο 47
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved