Οι νεότερες διατάξεις για την επανάσκηση των τυπικά απαράδεκτων ενδίκων βοηθημάτων στον κώδικα διοικητικής δικονομίας

Ιάκωβος Μαθιουδάκης
Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος


1. Η απόρριψη ενδίκων βοηθημάτων για τυπικούς λόγους στο χώρο του διοικητικού δικονομικού δικαίου, και ιδιαίτερα του ΚΔΔ, είναι κάτι που δεν πρέπει να εκπλήσσει. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες, καταλαμβάνοντας όχι μόνο τις γενικές (άρθρο 23 ΚΔΔ) και ειδικές (άρθρα 63 επ., 71 επ. ΚΔΔ) προϋποθέσεις, που περιλαμβάνονται...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 450/2014 Ε’

Επανάληψη της διαδικασίας προς όφελος του καταδικασμένου. Σκοπός της έκτακτης αυτής διαδικασίας. Η ύπαρξη νόμου, που διέλαθε της γνώσης των δικαστών από...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ Ολ. 519/2014 -

Αντισυνταγματική και αντίθετη σε ΕΣΔΑ η επιβολή ΕΤΑΚ σε ακίνητο δεσμευμένο από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού λόγω αρχαιολογικής έρευνας.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 877/2014Β2΄ Πολιτικό Τμήμα

Τρόπος υπολογισμού δικαιωμάτων συμβολαιογράφου, όταν με το ίδιο συμβόλαιο καταρτίζονται περισσότερες δικαιοπραξίες και συμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο,...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4280/2014, ΦΕΚ 8.8.2014, Τεύχος Α΄, Φύλλο 159
Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved