Ουσιώδεις πτυχές «διαφάνειας» της ποινικής δίκης

Αδάμ Χ. Παπαδαμάκης
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ


H ποινική δίκη, ως πρωτογενής δικαιϊκός μηχανισμός πραγμάτωσης του ποινικού συστήματος, προϋποθέτει την ομαλή και φανερή σύνδεση και αλληλεξάρτηση των επιμέρους διαδικαστικών φάσεών της αλλά και τη λειτουργική αξία της δημόσιας εικόνας της. Έτσι προέκυψε και προκύπτει και σήμερα, όσο και όταν προκύπτει, αυτό που ονομάζουμε «διαφάνεια»,...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 287/2014ΣΤ΄

Δικαίωμα ελεύθερης επιλογής συνηγό- ρου υπεράσπισης. Συνήγορος υπεράσπισης μπορεί να διορίζεται και ο συγκατηγορού- μενος κατηγορουμένου στην ίδια δίκη...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 2607/2013Τμήμα ΣΤ΄

Οικογενειακό επίδομα του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 2470/1997 σε διαζευγμένους δημοσίους υπαλλήλους με ενήλικα τέκνα
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1401/2014Β1΄ Πολιτικό Τμήμα

Καταγγελία σύμβασης εργασίας από υπο- κατάστατο του δ.σ. της εργοδότριας α.ε. Προϋποθέσεις ευθύνης για καταβολή μι- σθών της εργοδότριας α.ε. ως υπερήμερου...
περισσότερα
νομοθεσία
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 62/2014, ΦΕΚ 29.4.2014, Τεύχος Α’, Φύλλο 105
Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved