Πτωχευτικό δίκαιο ή δίκαιο αφερεγγυότητας;

Σπυρίδωνος Δ. Ψυχομάνη
Καθηγητή Νομικής ΑΠΘ

Ο δεύτερος όρος, δίκαιο αφερεγγυότητας, προτιμάται αναφανδόν από τους σύγχρονους θεράποντες της επιστήμης του εμπορικού δικαίου στη θέση του πρώτου. Και το συνέδριό μας –23o Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου τουΣσυνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων στην Αλεξανδρούπολη, 1-3 Νοεμβρίου 2013, είχε πανηγυρικά ως θέμα την αντιμετώπιση της ….αφερεγγυότητας....

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1158/2013 Τμήμα: Ζ΄

Αιτιολογία απόρριψης αυτοτελών ισχυρισμών αναγνώρισης των ελαφρυντικών περιστάσεων της ώθησης στην πράξη διατελώντας υπό την επίδραση σοβαρής απειλής και...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ ΕΑ Ολ. (επί Α.Μ.) 56/2013 Ολομέλεια

Προϋπόθεση του παραδεκτού της ασκήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά τον ν. 3886/2010 το νέο, ουσιωδώς αυξημένο παράβολο
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 2266/2013Α1΄ Πολιτικό Τμήμα

Νόμιμη αιτία στον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Προσδιορισμός δικαιούχου και υποχρέου από αδικαιολόγητο πλουτισμό σε περίπτωση έκδοσης τραπεζικής εγγυητικής...
περισσότερα
νομοθεσία
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6/2014, ΦΕΚ 17.2.2014, Τεύχος Α΄, Φύλλο 39
Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved