Ένας «φίλος» από τα παλιά ξανάρχεται: Η κυοφορούμενη γενίκευση της ενδικοφανούς προσφυγής στις διοικητικές διαφορές ουσίας

Κωνσταντίνος Γώγος
Αν. Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.

Ηενδικοφανής προσφυγή είναι μια προσφυγή σε διοικητικό όργανο, η οποία προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου, ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας και οδηγεί σε πλήρη έλεγχο της προσβαλλόμενης πράξης, περιλαμβάνει δηλαδή την επανεξέταση όχι μόνον της εν στενή εννοία νομιμότητας, αλλά και ουσιαστικών ή αξιολογικών κρίσεων της διοίκησης. Η...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 314/2013Τμήμα Ζ΄ (ποιν.)

Υπέρβαση εξουσίας λόγω χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου δεν υπάρχει, όταν το Εφετείο κατά τον καθορισμό συνολικής ποινής για συρρέοντα εγκλήματα...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ Ολ. 4447/2012Ολ.

Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασηςπερισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 599/2013Α1΄ Πολιτικό Τμήμα

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων για υλικές πράξεις οργάνων του δημοσίου, εφόσον οι πράξεις δεν συνδέονται με άσκηση δημόσιας εξουσίας.περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4161/2013, ΦΕΚ 14.6.2013, Τεύχος Α΄, Φύλλο 143
Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved