Ένας «φίλος» από τα παλιά ξανάρχεται: Η κυοφορούμενη γενίκευση της ενδικοφανούς προσφυγής στις διοικητικές διαφορές ουσίας

Κωνσταντίνος Γώγος
Αν. Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.

Ηενδικοφανής προσφυγή είναι μια προσφυγή σε διοικητικό όργανο, η οποία προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου, ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας και οδηγεί σε πλήρη έλεγχο της προσβαλλόμενης πράξης, περιλαμβάνει δηλαδή την επανεξέταση όχι μόνον της εν στενή εννοία νομιμότητας, αλλά και ουσιαστικών ή αξιολογικών κρίσεων της διοίκησης. Η...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 416/2013Τμήμα Ζ΄ (ποιν.)

Στις κεκλεισμένων των θυρών δίκες δημόσια πρέπει να απαγγελθεί όχι μόνο η διατάσσουσα την κατ' αυτόν τον τρόπο διεξαγωγή της δίκης και όλες οι μετ' αυτήν...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 1032/2013,Τμ. Δ΄

Αντισυνταγματική η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από το ΣΔΟΕπερισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 595/2013Α1΄ Πολιτικό Τμήμα

Η μη δικαιωματική είσπραξη από τρίτο κατατεθέντος σε τράπεζα χρηματικού ποσού γεννά αξίωση αποζημίωσης της τράπεζας κατά του τρίτου, η δε αξίωση του καταθέτη...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4161/2013, ΦΕΚ 14.6.2013, Τεύχος Α΄, Φύλλο 143
Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved