Οι διαπλαστικές αποφάσεις κατά τον ΚΠολΔ

Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Όπως εύστοχα έχει επισημάνει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κεραμεύς, «[μ]ε τη διαπλαστική απόφαση η δικαιοδοτική λειτουργία απομακρύνεται … από την “κυρωτική” και στρέφεται προς την “καθοριστική” λειτουργία της δικαιοσύνης». Αυτός ακριβώς ο εξαιρετικός χαρακτήρας της δικαιοδοτικής επέμβασης επιβάλλει, κατ' άρθρο 71 ΚΠολΔ, τον περιορισμό της μόνον...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 2101/2009Τμήμα Ε΄(ποιν.)

Αναβολή δίκης - δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα σε περίπτωση παραβίασης σχετικών με αυτήν διατάξεων. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής. Συμμετοχή...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄

Παραπέμπεται στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος το ζήτημα αν για την ανάκληση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου αρκεί η αμετάκλητη ποινική...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 58/2010Β1΄ Πολιτικό Τμήμα

Σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας. Πότε υπάρχει. Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Πότε υπάρχει. Εμπορικός αντιπρόσωπος ή παραγωγός πωλήσεων (πλασιέ)....
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 3869/2010/ΦΕΚ 03.08.2010, Τεύχος Α΄, Φύλλο 130
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις.

περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved