Επαγρύπνηση κατά προσβολών των σημάτων στην αγορά των ΗΠΑ

Ν. Λυμπέρης
Δικηγόρος, Δρ. Νομικής

Είναι αρκετές οι δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις που υπό συνθήκες διεθνούς ανταγωνισμού δραστηριοποιούνται σε ξένες μεγάλες αγορές, όπως αυτή των ΗΠΑ, διεκδικώντας μια θέση για τα προϊόντα τους. Μάλιστα, όπως επιβάλλει η αρχή της εδαφικότητας, ο επιμελής επιχειρηματίας φροντίζει έγκαιρα να δηλώσει τα σήματά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 764/2009Άρειος Πάγος: Τμήμα Στ' Ποινικό

Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στοιχεία αμέλειας. Η παραδοχή και των δύο ειδών αμέλειας ή διαζευκτικά στην ίδια περίπτωση δημιουργεί ασάφεια και αντίφαση,...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 3500/2009 ΣτΕ Ολομέλεια

Μέχρις ότου τεθούν για πρώτη φορά από τον νομοθέτη οι βασικοί κανόνες πολεοδομήσεως, είναι συνταγματικώς ανεκτή η πρόβλεψη της δυνατότητας εξαιρέσεως από...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 2011/2009Άρειος Πάγος: Τμήμα Α1 Πολιτικό

Πότε επιτρέπεται η αναίρεση κατά τo άρθρo 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ. Οπισθογράφηση επιταγής λόγω πληρεξουσιότητας. Πώς γίνεται στην τυπική μορφή της. Πώς...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 3808/2009/ΦΕΚ 10.12.2009, Τεύχος Α΄, Φύλλο 227
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved