Επαγρύπνηση κατά προσβολών των σημάτων στην αγορά των ΗΠΑ

Ν. Λυμπέρης
Δικηγόρος, Δρ. Νομικής

Είναι αρκετές οι δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις που υπό συνθήκες διεθνούς ανταγωνισμού δραστηριοποιούνται σε ξένες μεγάλες αγορές, όπως αυτή των ΗΠΑ, διεκδικώντας μια θέση για τα προϊόντα τους. Μάλιστα, όπως επιβάλλει η αρχή της εδαφικότητας, ο επιμελής επιχειρηματίας φροντίζει έγκαιρα να δηλώσει τα σήματά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 930/2009Άρειος Πάγος: Τμήμα Ζ’ Ποινικό Τμήμα

Απάτη. Στοιχεία εγκλήματος. Πλαστο-γραφία. Στοιχεία εγκλήματος. Αληθινή συρροή απάτης - πλαστογραφίας. Η απόπειρα απάτης και η χρήση πλαστού με σκοπό περιποιήσεως...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 1302/2009 ΣτΕ Ολομέλεια

Δημόσια έργα· ο ανάδοχος δεν δικαιούται τόκων υπερημερίας από χρόνο προγενέστερο της παρελεύσεως διμήνου από την υποβολή της πιστοποιήσεως, έστω και αν...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 2011/2009Άρειος Πάγος: Τμήμα Α1 Πολιτικό

Πότε επιτρέπεται η αναίρεση κατά τo άρθρo 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ. Οπισθογράφηση επιταγής λόγω πληρεξουσιότητας. Πώς γίνεται στην τυπική μορφή της. Πώς...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 3808/2009/ΦΕΚ 10.12.2009, Τεύχος Α΄, Φύλλο 227
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved