Η αρχή της αναλογικότητας. O αναιρετικός έλεγχος της εφαρμογής της από τον Άρειο Πάγο επί χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης

Γιώργος Ν. Βασιλακάκις
Δ.Ν., Δικηγόρος

Η αρχή της αναλογικότητας έχει αποκτήσει κεντρική σημασία στο σύστημα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και διατρέχει την πρόσφατη νομολογία των Δικαστηρίων της χώρας μας (Ακυρωτικών και Δικαστηρίων της ουσίας) όλων των κλάδων του δικαίου, των ανεξάρτητων αρχών, αλλά και όλων των ανωτάτων δικαστηρίων των Ευρωπαϊκών χωρών και των κυριότερων...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 382/2008Ε' (ποιν.) ΑΠ

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, προϋποθέσεις, διαδικασία έκδοσης, ένδικο μέσο.
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 3370/2007 ΣτΕ: Τμ. Γ΄

Εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των διοικητικών οργάνων. Πότε τα μέλη των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης δεν παρέχουν εγγυήσεις...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 16/2008Άρειος Πάγος: Σε Τακτική Ολομέλεια

Αξιώσεις που πηγάζουν από σύμβαση χρηματιστηριακής αγοραπωλησίας. Χρόνος παραγραφής
περισσότερα
νομοθεσία
Ν. 3668/2008 - ΦΕΚ 115/Α'/18.6.2008
Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved