Η δικονομική ενοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευάγγελος Βασιλακάκης
Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

H επιτάχυνση της πορείας προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση δεν άφησε ανεπηρέαστη τη ρύθμιση των ζητημάτων δικονομικού διεθνούς δικαίου. H Συνθήκη του Άμστερνταμ, που άρχισε να ισχύει από τον Mάϊο του 1999, υπήγαγε τα θέματα που ανάγονται στη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (στα οποία συγκαταλέγονται και τα σχετικά με τη...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 325/2006Ε΄ (Ποιν.) ΑΠ

Παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής! συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Παράνομη η παράσταση πολιτικής αγωγής για πρώτη φορά...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 532/2006 Α'

Ο γενικός κανόνας της παρ. 5 του άρθρου 77 του π.δ. 18/1989, κατά τον οποίον το παραδεκτό των ενδίκων μέσων κρίνεται σύμφωνα με το νόμο που ισχύει κατά...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 1593/2006Δ΄ Τμήμα

Δίκη της απαλλοτρίωσης. Δυνατότητα οποιουδήποτε από τους διαδίκους να ζητήσει πέρα από τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας και να αναγνωρισθεί δικαιούχος...
περισσότερα
νομοθεσία
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved