Η δικονομική ενοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευάγγελος Βασιλακάκης
Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

H επιτάχυνση της πορείας προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση δεν άφησε ανεπηρέαστη τη ρύθμιση των ζητημάτων δικονομικού διεθνούς δικαίου. H Συνθήκη του Άμστερνταμ, που άρχισε να ισχύει από τον Mάϊο του 1999, υπήγαγε τα θέματα που ανάγονται στη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (στα οποία συγκαταλέγονται και τα σχετικά με τη...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 325/2006Ε΄ (Ποιν.) ΑΠ

Παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής! συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Παράνομη η παράσταση πολιτικής αγωγής για πρώτη φορά...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 532/2006 Α'

Ο γενικός κανόνας της παρ. 5 του άρθρου 77 του π.δ. 18/1989, κατά τον οποίον το παραδεκτό των ενδίκων μέσων κρίνεται σύμφωνα με το νόμο που ισχύει κατά...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 1560/2006Β1 Πολιτικό Τμήμα

Δικαίωμα του εργαζομένου να αξιώσει μισθούς υπερημερίας κατά το άρθρο 656 ΑΚ λόγω άκυρης καταγγελίας της εργασιακής του σύμβασης. Υπόκειται στους περιορισμούς...
περισσότερα
νομοθεσία
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved