Η δικονομική ενοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευάγγελος Βασιλακάκης
Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

H επιτάχυνση της πορείας προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση δεν άφησε ανεπηρέαστη τη ρύθμιση των ζητημάτων δικονομικού διεθνούς δικαίου. H Συνθήκη του Άμστερνταμ, που άρχισε να ισχύει από τον Mάϊο του 1999, υπήγαγε τα θέματα που ανάγονται στη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (στα οποία συγκαταλέγονται και τα σχετικά με τη...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 325/2006Ε΄ (Ποιν.) ΑΠ

Παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής! συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Παράνομη η παράσταση πολιτικής αγωγής για πρώτη φορά...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 1457/2006 Γ'

Η έκπτωση που επιβάλλεται σε δημοτικό σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, χωρίς τη σύμφωνη...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 1587/2006Δ΄ Πολιτικό Τμήμα

Επίσπευση άμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης από εκμισθωτή ακινήτου, κατά του μισθωτή, προς απόδοση της χρήσεως του μισθίου. Εναντίωση τρίτου στην εκτέλεση....
περισσότερα
νομοθεσία
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved