Η αστική ευθύνη του δικηγόρου Συγκριτικά σχόλια

Φαίδωνα Κοζύρη
Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ

Εισαγωγικό Σημείωμα της Σύνταξης του Περιοδικού
Στα τεύχη 32 και 33 του Περιοδικού μας φιλοξενήσαμε κατά σειρά τις αποκλίνουσες απόψεις του ομότιμου Καθηγητού Α.Π.Θ. κ. Αστεριού Γεωργιάδη και του Δικηγόρου κ. Γεωργίου Αηδονά πάνω στο θέμα της αστικής ευθύνης του δικηγόρου έναντι του εντολέα του. Είναι γνωστό ότι ο επιστημονικός διάλογος στη...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1665/2005Ε΄ (ποιν.) ΑΠ

Κατοχή αρχαίου - υπεξαίρεση - μη εφαρμογή ν. 1608/1950
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 998/2005 Ολομέλεια

Εξόρυξη λιγνίτη σε ορυχείο επιφανείας-Πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 37/2005 Άρειος Πάγος: Σε τακτική Ολομέλεια

Πλειστηριασμός - Κατακύρωση - Δέσμευση υπερθεματιστού και αυτού που προκήρυξε τον διαγωνισμό. Πότε ευθύνη εκείνου που προκήρυξε τον διαγωνισμό σύμφωνα...
περισσότερα
νομοθεσία
ΥΑ 1122435/3634/00ΤΥ/Δ/2005/ΦΕΚ/30.12.2005, Τεύχος Β΄, Φύλλο 1982
«Αναπροσαρμογή τιμών και επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved