Η αστική ευθύνη του δικηγόρου Συγκριτικά σχόλια

Φαίδωνα Κοζύρη
Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ

Εισαγωγικό Σημείωμα της Σύνταξης του Περιοδικού
Στα τεύχη 32 και 33 του Περιοδικού μας φιλοξενήσαμε κατά σειρά τις αποκλίνουσες απόψεις του ομότιμου Καθηγητού Α.Π.Θ. κ. Αστεριού Γεωργιάδη και του Δικηγόρου κ. Γεωργίου Αηδονά πάνω στο θέμα της αστικής ευθύνης του δικηγόρου έναντι του εντολέα του. Είναι γνωστό ότι ο επιστημονικός διάλογος στη...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1673/2005ΣΤ (ποιν.) ΑΠ

Απάτη - στοιχεία εγκλήματος - έννοια γεγονότος - Συναυτουργία - τι απαιτείται να αναφέρεται στην απόφαση - δεν αρκεί η ύπαρξη κοινού δόλου.
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 1688/2005Ολομέλεια

Εκτροπή Αχελώου - Έγκριση προγράμματος ανάπτυξης υδατικών πόρων
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 42/2005Άρειος Πάγος: Σε τακτική Ολομέλεια

Πτώχευση ομόρρυθμης εταιρείας. Δεν επηρεάζει τη δικαιοπρακτική ικανότητα του πτωχού που εξακολουθεί να παραμένει, κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας,...
περισσότερα
νομοθεσία
ΥΑ 1122435/3634/00ΤΥ/Δ/2005/ΦΕΚ/30.12.2005, Τεύχος Β΄, Φύλλο 1982
«Αναπροσαρμογή τιμών και επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved