Η αστική ευθύνη του δικηγόρου έναντι του εντολέα του

Γεώργιος Α. Αηδονάς
Δικηγόρος

Σημείωμα της Σύνταξης του Περιοδικού
Είναι γνωστό ότι στον επιστημονικό διάλογο για την αστική ευθύνη του δικηγόρου κατά την άσκηση του λειτουργήματός του έναντι του εντολέα του διατυπώνονται διάφορες απόψεις, με κυρίαρχη αυτή που θεωρεί ότι η λύση του προβλήματος δεν βρίσκεται στην εφαρμογή του ν. 2251/1994. Είναι αξιοσημείωτο ότι και...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1619/2005Τμήμα Ε΄ (Ποιν.) ΑΠ

Παράβαση καθήκοντος αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος.
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 3117/2005Γ΄ Τμ., Επταμ.

Προαγωγή στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή. Εγγύηση διαφάνειας. Η σύνταξη πρακτικού σχετικά με τη συνέντευξη των υποψηφίων απαιτείται ως ουσιώδης τύπος.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 1403/2005Άρειος Πάγος: Ζ΄ Πολιτικό Τμήμα

Ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως μετά την κατακύρωση. Πρόσωπα κατά των οποίων στρέφεται. Άσκηση ενδίκου μέσου από αναγκαίο ομόδικο. Θεωρούνται...
περισσότερα
νομοθεσία
Ν. 33861 / ΦΕΚ / 23.08.2005, Τεύχος Α΄, Φύλλο 212
«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved