Η καταπολέμηση των διακρίσεων στον ενιαίο νομικό χώρο της ΕΕ

Ιωάννης Δ. Κουκιάδης
Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.

Στις γνωστές οδηγίες της ΕΕ για την εξάλειψη κάθε διάκρισης εις βάρος των γυναικών προστέθηκαν δύο νέες οδηγίες που διευρύνουν τα κριτήρια απαγόρευσης διάκρισης. Με τον τρόπο αυτό η απαγόρευση των διακρίσεων αποκτά οικουμενικό χαρακτήρα και δίνεται στην παραδοσιακή θεωρία της ίσης μεταχείρισης νέο νομικό περιεχόμενο με υπερεθνική νομιμοποίηση,...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 697/2004Τμήμα ΣΤ΄ (Ποιν.) ΑΠ

Παράσταση πολιτικής αγωγής
περισσότερα
βιβλιοπαρουσιάσεις

Το δίκαιο της κατάτμησης των γεωτεμαχίων

Η εποικιστική και πολεοδομική ή οικιστική νομοθεσία, που διέπει την κατάτμηση των γεωτεμαχίων, βρίσκεται διάσπαρτη σε διατάγματα και νόμους που εκδόθηκαν...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 994/2004Άρειος Πάγος: Α΄ Πολιτικό Τμήμα

νομοθεσία
Π.Δ. 180/ΦΕΚ/23.08.2004, Τεύχος Α΄, φύλλο 160
«Τροποποίηση του Π.Δ. 81/2003 για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved