Σημαντική μεταστροφή της νομολογίας στο θέμα της αυτό-αποζημίωσης και γενικά στο δίκαιο των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων

Ιωάννης Χ. Χορομίδης
Δικηγόρος, LL.M

(Οι πρόσφατες ΟλΑΠ 10 και 11/2004)

Ι. Έχουν ήδη παρέλθει είκοσι επτά έτη από τη θέση σε ισχύ του ν. 653/1977, με τον οποίο θεσπίστηκε για πρώτη φορά ο θεσμός της αυτοαποζημίωσης του ιδιοκτήτη απαλλοτριούμενου ακινήτου.

Η δικαιολογητική βάση του θεσμού είναι εύλογη, αφού είναι προφανές ότι, υπό προϋποθέσεις, ο ιδιοκτήτης του απαλλοτριωθέντος...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 637/2004Τμήμα ΣΤ΄ (Ποιν.) ΑΠ

Αιτιολογία δικαστικών αποφάσεων - επεκτείνεται και στις παρεμπίπτουσες αποφάσεις
περισσότερα
βιβλιοπαρουσιάσεις

Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου

Το έγκυρο επιστημονικό περιοδικό της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου τώρα σε CD ROM, στην ηλεκτρονική σειρά νομικών εφαρμογών CODEX.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 764/2004Άρειος Πάγος: Γ΄ Πολιτικό Τμήμα

νομοθεσία
Ν. 3251/ΦΕΚ/09.07.2004, Τεύχος Α΄, Φύλλο 127
«Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις».
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved