Ειδικά ζητήματα μακροχρόνιων μισθώσεων

Αναστάσιος Βαλτούδης
Καθηγητής Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος

Σημείωση: Το κείμενο αποδίδει μέρος από την ομιλία του γράφοντος στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων στη Σύρο (21-22 Ιουνίου 2019).

1. Γενικά: Οι μακροχρόνιες μισθώσεις 10, 20 ή και περισσότερων ετών είναι κομβικής σημασίας για τη διενέργεια με-γάλων επενδύσεων, κυρίως διότι παρέχουν στον μισθωτή επαρκές χρονικό διάστημα...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1060/2019 Ζ΄

Έκδοση ακάλυπτης επιιταγής από κοινού. Συναυτουργία στην έκδοση ακάλυπτης επιταγής μπορεί να νοη-θεί μόνο στην περίπτωση της από κοινού έκδοσης (υπογραφής)...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ Ολ. 685/2019 -

Η εξαίρεση των οικιστικών πυκνώσεων από τους δασικούς χάρτες είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 362/2019 Β2΄

Υπερημερία εργοδότη ως δανειστή και υποχρέωση για καταβολή αμοιβής. Έννοια ανώτερης βίας.
περισσότερα
νομοθεσία
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved